Diament – Najszlachetniejszy kamień świata.

Wszystkim znany najcenniejszy kamień szlachetny to diament. Nie każdy jednak wie, że jest to węgiel, a dokładniej jego odmiana alotropowa, wykrystalizowana w układzie regularnym, w kształcie ośmiościanu, dwunastościanu lub dwudziestoczterościanu. Nacisk 50 ton/cm2, a także temperatura 1325 ° C we wnętrzu Ziemi przyczyniły się do wykrystalizowania struktur węgla w układzie regularnym, dających najtwardszy minerał w przyrodzie. Diamenty powstają z alkalicznej magmy maficznej na dużych głębokościach rzędu 100 km, przy temperaturach 1100-1300oC i bardzo wysokich ciśnieniach rzędu tysięcy atmosfer. Te graniczne warunki konieczne do krystalizacji diamentów z pierwotnego węgla obecnego w magmie powodują, że minerał ten w przyrodzie występuje tak rzadko.

Zajmuje najwyższe miejsce w 10-stopniowej skali twardości Mohsa. Przeciąć można nim wszystko, zarówno metale, jak i skały. Diament jest odporny na działanie czynników chemicznych. Nie rozpuszcza się w mocnych kwasach, ani też w zasadach. Rozpuścić diament są w stanie azotany: sodowy i potasowy. Wyróżnia się doskonałą łupliwością. Ta cecha jest szczególnie przydatna podczas obróbki i szlifowania surowego diamentu, przy uderzeniu wzdłuż płaszczyzny łupliwości pęka równomiernie.

 

Ponadto diamenty przepuszczają promienie rentgenowskie, są dobrymi przewodnikami ciepła i oznaczają się wyjątkowo dużym współczynnikiem załamania światła. Dzięki tym cechom mają bardzo silny połysk i grę barw, szczególnie widoczną w diamentach szlifowanych, czyli brylantach.

 

Zważywszy na posiadane właściwości nikogo nie powinno dziwić, że światowe roczne wydobycie diamentów przekracza 150 mln karatów, o wartości około 8 mld USD.